Senin, 11 November 2013

Hasil Lomba Hafalan TPQ Miftahul Huda Masjid Al-Hidayah Krowe Lembeyan Magetan


HASIL PENIALAIAN LOMBA HAFALAN AYAT KURSI
TPQ “MIFTAHUL HUDA” MASJID AL-HIDAYAH JENGGRIK
TAHUN 2013

NO
NAMA
ASPEK PENILAIAN
JUMLAH
ADAB
KELANCARAN
TANJWID
JURI 1
JURI 2
JURI 1
JURI 2
JURI 1
JURI 2
1.         
Wildanil Ni’matul Isna
75
80
80
75
78
70
458 (3)
2.         
Nur Afnan
65
75
63
80
72
70
425
3.         
Ritma Khusnul Maghfiroh
70
80
77
75
75
70
447
4.         
Badiq Saniatul A.
70
75
65
75
68
60
413
5.         
Merlina
63
60
75
75
70
60
403
6.         
Durotul Azizah
60
80
78
80
75
80
453
7.         
Isnaini
74
80
78
80
78
70
460 (2)
8.         
Ayu Ambarwati
75
80
80
80
80
75
470 (1)
9.         
Utami Amiatul
60
70
55
50
65
60
360
10.      
Eva Qoridatul
70
60
78
80
76
70
434
11.      
Putri
65
70
65
55
75
65
395
12.      
Ella
72
80
70
78
75
76
451
13.      
Yolanda
65
75
78
80
76
75
449
14.      
Puri
76
80
68
75
68
80
447
15.      
Anik Dwi
70
70
78
80
75
70
443
16.      
Ana
75
70
78
80
77
70
450
17.      
18.      

Krowe,09 November 2013
Ttd.
DEWAN JURI
(……………………………………………)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar